تماس با ما

نشانی:

استان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین(ع) –  بلوار دانشجو – دانشکده علوم پزشکی گراش

کدپستی: 58666 – 74417

تلفن مستقیم دفتر ریاست:  52452339  – 071

مرکز تلفن دانشکده:

071-52448101-9

دورنگار:

071-52452335

پست الکترونیک :  info@gerums.ac.ir

 لینک شماره تلفن های داخلی بخش های مختلف دانشکده

 

 

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما