اسامی پدیرفته شدگان آزمون شرکتی بهمن ماه ۹۶(علوم پزشکی گراش)

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، اسامی پذیرفته شدگان آزمون شرکتی بهمن  ماه ...

ادامه

شبی با قرآن با حضور دکتر جواد فروغی در دانشکده گراش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، “مراسم شبی با قرآن” با حضور قاری و ...

ادامه

جلسه مجمع خیرین در همایش آشنایی با شرکت های دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، در همایش آشنایی با شرکت های دانش بنیان ، جلسه ی ...

ادامه

همایش آشنایی با شرکت های دانش بنیان در حال برگزاری است+ عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، همایش دو روزه ی آشنایی با شرکت های دانش بنیان  با ...

ادامه

حضور معاون وزیر بهداشت در شهرستان گراش+ عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، دکتر  علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، ...

ادامه

کلنگ زنی دو پروژه در فداغ با حضور رییس دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، در دهمین روز از دهه فجر، کلنگ کلنیک دندانپزشکی و ...

ادامه

دومین همایش زندگی به رنگ خدا ویژه بیماران سرطانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، دومین همایش زندگی به رنگ خدا (همایش بیماران ...

ادامه

جلسه ی پایش برنامه ی عملیاتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، جلسه برنامه عملیاتی در روز سه شنبه با حضور دکتر محقق معاون توسعه مدیریت و ...

ادامه