آگهی پذیرش نیروی کارشناس تغذیه و فیزیوتراپی بصورت شرکتی

شرکت خدماتی اقبال گستر فیروز آباد (شرکت خصوصی طرف قرارداد) با دانشکده علوم پزشکی و خدمات ...

ادامه

دومین همایش “صورتی فکر کن” با موضوع سرطان سینه ...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، دومین همایش “صورتی فکر کن” با موضوع ...

ادامه

نتایج آزمون پذیرش نیرو های شرکتی پرستاری و اتاق عمل

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، نتایج پذیرفته شدگان و افراد ذخیره آزمون نیروهای ...

ادامه

شرایط جدید بیمه تکمیلی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی ، شرایط جدید برای ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان اعلام شد. عبدالهادی زائری ...

ادامه

ثبت نام در سامانه پیشنهادات و سامانه ثبت تجارب

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی ، کارکنان با ثبت نام در سامانه پیشنهادات و سامانه ثبت تجارب می ...

ادامه

دانشکده گراش در ردیف ۱۰ دانشگاه برتر کشور

به گزارش روابط عمومی  دانشکده علوم پزشکی گراش،بر اساس گزارش اداره سلامت کودکان وزارت ...

ادامه

مرضیه کارگر جهرمی مقام اول حفظ ۵ جزء را بدست آورد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، مرضیه کارگر جهرمی، عضو هیات علمی دانشکده علوم ...

ادامه

کارگاه آموزشی”پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان ...

به گزارش روابط عمومی  دانشکده علوم پزشکی گراش، ، کارگاه آموزشی”پویش ملی پیشگیری و تشخیص ...

ادامه

کمیته ی دانشگاهی امربه معروف و نهی از منکر تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، جلسه ی کمیته دانشگاهی امر به معروف و نهی از ...

ادامه

دومین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ،دومین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی با حضور ...

ادامه