توصیه موکّد دکتر احمد عبدالهی بر استفاده همگانی از « ماسک » و رعایت اصول پیشگیرانه

روابط عمومی علوم پزشکی : تعداد بستری ها در بخش تنفس رو به افزایش است و در حال حاضر ۷ نفر در این بخش بستری هستند و احتمال افزایش بستری ها وجود دارد

😷 توصیه موکّد دکتر احمد عبدالهی، رییس دانشکده علوم‌ پزشکی گراش، بر استفاده همگانی از « ماسک » و رعایت اصول پیشگیرانه