آزمون قراردادی روز پنجشنبه برگزار می شود

دکتر مهدی محسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی گراش از برگزاری آزمون قراردادی در روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، دکتر محسن زاده درباره این آزمون گفت: در مجموع بیش از ۳۷۰ نفر برای آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی گراش شرکت کرده اند که از این تعداد، ۱۳۹ نفر در خودِ حوزه امتحانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش در روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه و در دو نوبت صبح و عصر حضور خواهند یافت.

 

وی با اشاره به اینکه آزمون با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد افزود: محل برگزاری آزمون همانند برگزاری آزمون های  قبلی،  بصورت کامل گندزدایی،  و تمام  پروتکل های بهداشتی  با نظارت کارشناسان بهداشتی رعایت می شود و شرکت کنندگان در آزمون قراردادی در نوبت صبح ساعت ۸:۳۰ و نوبت عصر ساعت ۱۴ در  طبقه فوقانی ساختمان سلف سرویس دانشکده به رقابت خواهند پرداخت.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی اظهار داشت: از بین شرکت کنندگان، تعداد ۱۸ نفر در رشته های شغلی کارشناس اتاق عمل، پرستار، کارشناس  پرتو شناسی (رادیولوژی)، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، کارشناس بهداشت محیط، حسابدار، ماما، مسئول خدمات امور مالی(انباردار)،  کارشناس فراورده های آرایشی بهداشتی و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی در دانشکده علوم پزشکی گراش پذیرفته خواهند شد.