افزایش خطوط تلفن های بیمارستان به ۱۱ خط فعال

مهندس هادی پور مدیر بیمارستان گراش از ارتقای سیستم مخابرات بیمارستان به ۱۱ خط فعال خبر داد.

مهندس هادی پور در گفتگو با روابط عمومی در این باره گفت: با توجه به مشکلاتی که برای مردم در خصوص تماس با بخش های مختلف بیمارستان بوجود می آمد،  سیستم مخابراتی با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون ریال ارتقا یافت و در حال حاضر مردم میتوانند در صورت نیاز،  با ۱۱ خط فعال بیمارستان برای ارتباط با تمامی بخش ها تماس بگیرند.

وی افزود: این خطوط به ۳۲۰ خط داخلی وصل می شود که امکان افزایش خطوط داخلی به ۱۰۰۰ خط نیز وجود دارد.

 مدیر بیمارستان گفت: پس از تماس با بیمارستان، اپراتور   شماره های داخلی قسمت های مختلف را اعلام می کند و تماس گیرنده میتواند به راحتی با بخش های مورد نظر خود ارتباط برقرار کند و نیاز به منشی وجود ندارد.

تلفن های بیمارستان گراش:
۵۲۴۴۰۰۰۱
۵۲۴۴۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴
۵۲۴۴۲۲۰۰
۵۲۴۴۷۰۰۱ و ۷۰۰۲
۵۲۴۵۳۲۹۴ و ۵۲۴۵۳۲۹۶