کمیته انضباط کار دانشکده علوم پزشکی گراش تشکیل می شود

بر اساس اعلام دانشکده علوم پزشکی گراش انتخابات این کمیته روز شنبه در تمامی واحدهای دانشکده برگزار می شود.

 

صندوق های سیار، رای گیری را در ستاد دانشکده علوم پزشکی، مرکز خدمات جامع سلامت محمد رسول الله، مرکز خدمات جامع سلامت سعادت ، ارد و فداغ انجام خواهند داد و صندوق ثابت نیز در بیمارستان و ستاد معاونت بهداشت مستقر خواهد بود.

 

*رای گیری به منظور انتخاب  یک نماینده کارگر و یک نماینده سرپرست ،  از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۵ روز شنبه ۲۹ شهریور انجام خواهد شد.*

 

این کمیته شامل ۵ عضو است (دو نفر نماینده  رییس دانشکده  ، یک نفر نماینده معاونت توسعه، یک نفر نماینده کارگر، یک نفر نماینده سرپرست)

 

نماینده سرپرست فردی است که تحت هر عنوان  مسئولیت اداره ی یک یا چند نیروی شامل قانون کار را به عهده دارد.

 

تمام پرسنل مشمول قانون کار (نیروهای شرکتی، قراردادی تبصره ماده ۴ ) در رای گیری شرکت و کاندیداهای ثبت نامی را انتخاب می کنند.

 

اسامی کاندیداها متعاقبا اعلام می شود.

 

هنگام رای گیری داشتن کارت شناسایی الزامی است.

 

کمیته انضباط کار چیست: این کمیته به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کلیه افراد مشمول قانون کار در تمامی واحدها و سطوح و مشاغل و پست سازمانی مشمول در دانشکده تشکیل می شود.