تجهیز “بخش های ویژه” بیمارستان گراش

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، “تجهیزات پزشکی” مورد نیاز توسعه بخش های ویژه ، تحویل بیمارستان گراش شد.

 

دکتر سیدجواد محقق معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش در این باره گفت : « با پیگیری های بعمل آمده و با توجه به آماده بودن ساختمان بخش های ویژه ( NICU و ICU ) ، بخشی از تجهیزات پزشکی مورد لزوم از جمله ونتیلاتور ، مانیتور ، الکتروشوک ، بای پپ، انکوباتور و … در دو مرحله به بیمارستان گراش تحویل داده شد.»

 

ارزش این تجهیزات پزشکی بالغ بر سه میلیارد تومان است که بصورت رایگان از سوی وزارت بهداشت به دانشکده علوم پزشکی گراش اختصاص یافت.

 

بخش های توسعه یافته ( NICU و ICU ) بیمارستان گراش بزودی به بهره برداری خواهد رسید.