افزایش یکباره تعداد بستری های بخش تنفس

افزایش یکباره تعداد بستری های بخش تنفس / ۷ بیمار در بخش تنفس بستری هستند.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش به نقل از دکتر محمد رادفر رییس بیمارستان گراش:

 

در کمتر از ۲۴ ساعت ، “شش” بیمار جدید در بخش تنفس بیمارستان گراش بستری شدند و در حال حاضر “هفت” بیمار در این بخش بستری هستند.

 

وی افزود: با توجه به اینکه (رنگ بندی) وضعیت شهرستان ها بر اساس تعداد بستری و فوتی ها مشخص می شود متاسفانه احتمال تغییر وضعیت شهرستان به زرد و قرمز در روزهای آینده وجود دارد.

 

دکتر رادفر تصریح کرد: اعلام وضعیت سفید به این معنی نیست که باید پروتکل ها را کنار گذاشت بلکه باید بیش از پیش اصول پیشگیرانه را رعایت کرد زیرا همچنان که گفتیم به سرعت وضعیت در حال تغییر کردن است.

 

روابط عمومی علوم پزشکی: “عادی انگاری” و “سهل انگاری” در برابر این بیماری ، خطر شیوع مجدد و افزایش مبتلایان و بستری ها را در روزهای آینده به دنبال خواهد داشت.