اولین بیمار مبتلا به کرونا از بیمارستان گراش ترخیص شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش اولین بیمار مبتلا به کرونا که در روزهای اخیر تست بیماری او مثبت اعلام شده بود با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شد .
 
دکتر محمد رادفر در این باره گفت: «از روزهای گذشته که سه بیمار مبتلا به کرونا در بخش بستری بودند ، امروز یکی از بیماران با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شد. وی افزود: این بیمار برای مراقبت های بیشتر و تا بهبودی کامل در  قرنطینه خانگی بسر خواهد برد.»
 
 
دکتر رادفر اضافه کرد :«در روزهای گذشته نیز تعدادی از بیماران مشکوک به این بیماری نیز از بیمارستان ترخیص شده بودند.»
 
 
رییس بیمارستا گراش ضمن قدردانی از دکتر محمد هادی مطلبی، متخصص بیماری های عفونی این مرکز و پرستاران این بخش، از مردم درخواست کرد تا مهار و کنترل این بیماری حتما اصول پیشگیرانه را رعایت و در خانه بمانند.
 
انتشار عکس با رضایت شخصی بیمار  است.