دیدار رییس دانشکده با معاونین وزارت بهداشت

 دکتر احمد عبدالهی رییس دانشکده علوم پزشکی گراش، در سفر دو روزه ی خود به تهران، با معاونین آموزش و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مدیران و کارشناسان معاونت های مختلف دیدار و  مسائل و مشکلات دانشکده علوم پزشکی گراش که پیش از این به اطلاع معاونین وزارت رسیده بود را پیگیری کرد.

 

دکتر احمد عبدالهی روزهای یکشنبه و دوشنبه بیستم و بیست و یکم بهمن ماه با حضور در وزارت بهداشت با دکتر تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر حقدوست معاون آموزش، دکتر رضایی از مدیران حوزه معاونت درمان و نیز دیگر مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف دیدار کرد.

 

رییس دانشکده علوم پزشکی گراش در گفتگو با روابط عمومی دانشکده درخصوص اهداف این سفر دو روزه گفت:« پس از سفر دکتر تقوی نژاد و دکتر ملک زاده به گراش و دیدن فضا و امکانات و نیز مکاتبات متعدد که با حوزه های مختلف انجام شده بود و برای پیشبرد اهداف دانشکده ، لازم بود شخصا و حضوری پیگیر قول های مساعدی که به دانشکده علوم پزشکی داده بودند باشم که بحمدالله در دیدارهای این دو روز نتایج خوبی درخصوص نیروی انسانی، مسائل آموزشی و مسائل مالی حاصل شد.

 

دکتر عبدالهی  به معاونین دانشکده علوم پزشکی دستور داد، برای محقق شدن تمامی درخواست های ارائه شده به وزارت بهداشت در حوزه های خود، با جدیت تمام پیگیر درخواست ها باشند.