مسابقات ورزشی دهه فجر(ویژه کارکنان)

کمیته ورزش کارکنان دانشکده علوم پزشکی گراش برنامه های مسابقات ورزشی دهه فجر را اعلام کرد:

 

مسابقه مچ اندازی ( برادران)     

شنبه ۱۹ بهمن        ساعت ۱۴      سالن ورزشی ولایت ۱

 

مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی(برادران)                                               

یکشنبه۲۰ بهمن      ساعت ۱۴       سالن ورزشی ولایت ۱

 

مسابقه مچ اندازی و دارت (خواهران)                                                         

دوشنبه ۲۱بهمن      ساعت۱۴        سالن ورزشی ولایت ۱

 

 

پیاده روی (کلیه کارکنان علوم پزشکی) در محوطه دانشکده       

 دوشنبه ۲۱ بهمن   ساعت ۷:۳۰ صبح به همراه پذیرایی صبحانه

 

تمامی مسابقات بر  اساس اصول و ضوابط استاندارد ورزشی برگزار خواهد شد.

 

تذکرات :

-فقط افرادی مجاز به شرکت در مسابقات هستند که ثبت نام کرده باشند.

-مهلت ثبت نام : تا ساعت ۱۲ ظهر  شنبه ۱۹ بهمن 

-محل ثبت نام : رابطین ورزشی :

(بیمارستان : محمدعلی افشار)

(دانشکده : حسن اسدی)

(معاونت بهداشتی: رضا خرم پی)