جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشکده علوم پزشکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش،جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در سالن کنفرانس این دانشکده برگزار شد.

در این جلسه که با حضور هیات رئیسه دانشکده  و رئیس گروه نوسازی و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و مدیران و کارشناسان پایش محورهای مختلف ازریابی عملکرد سازمانی برگزار شد، دکتر مهدی  محسن زاده معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشکده ضمن قدردانی از فعالان حوزه های مختلف  ارزیابی عملکرد، به اهمیت و جایگاه آن  اشاره و به هماهنگی بیشتر کارشناسان با حوزه های متناظر در مرکز استان تاکید کرد.

عبدالهادی زائری مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشکده نیز در این جلسه گزارشی از ارزیابی عملکرد محورهای مختلف عمومی و اختصاصی ارائه و به  بررسی و آسیب شناسی شاخص های مختلف پرداخت.

علیرضا شهسواری  رئیس گروه نوسازی و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و وحید نظری کارشناس سرمایه انسانی سازمان متبوع به عنوان میهمانان این جلسه  ضمن بیان شرح وظایف کارگروه به سوالات مدیران و کارشناسان  حوزه های مختلف دانشکده پاسخ دادند.

در پایان از مدیران و کارشناس فعال در این حوزه ها  تقدیر و تجلیل شد.