برندگان مسابقات ورزشی پرسنل در هفته تربیت بدنی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی مسابقات ورزشی پرسنل با حضور بیش از ۴۰ شرکت کننده را برگزار کرد
 
طی بر گزاری مسابقات دارت و پرتاب آزاد بسکتبال نفرات برتر هر رشته به تفکیک به شرح ذیل اعلام شد:
 
نفرات برترمسابقه دارت بانوان:
 
رحیمه رحیم دوست مقام اول
فاطمه یوسفی مقام دوم
بتول محمودی مقام سوم
 
نفرات برتر مسابقه بسکتبال بانوان:
 
 رحیمه رحیم دوست
فاطمه یوسفی
راضیه ناصری
 
 
نفرات برتر مسابقه دارت آقایان:
 
محمد جواد یحیایی مقام اول
علی اکبر پهلوسای مقام دوم
غلامحسین کامیاب مقام سوم
 
نفرات برتر مسابقه پرتاب آزاد بسکتبال:
 
حسن اسدی مقام اول
محمد رضا پای برجای مقام دوم
علی اکبر پهلوسای مقام سوم