یک دستگاه آمبولانس به مجموعه آمبولانس های گراش اضافه شد

یک دستگاه آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۵ دیزل کمک دار به مجمموعه آمبولانس های دانشکده علوم پزشکی گراش اضافه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، این آمبولانس مجهز به دستگاه دی سی شوک، دستگاه تنفس مصنوعی و برانکاردهای مجهز و مطابق با استاندارهای بین المللی است که از سوی وزارت بهداشت به دانشکده علوم پزشکی گراش تحویل داده شد.

ارزش این دستگاه آمبولانس دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال است که علاوه بر استفاده در جاده ها و مناطق شهری بصورت  ویژه در مناطق کوهستانی و صعب العبور استفاده می شود.

با اضافه شدن این دستگاه آمبولانس مجموع آمبولانس از مدل اسپرینتر ۳۱۵ به سه عدد افزایش یافته است.