اطلاعیه وام ضروری عادی دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان در اطلاعیه ای شرایط وام ضروری عادی ویژه دانشجویان را اعلام کرد .

متقاضیان وام ضروری عادی جهت درخواست وام از سیزدهم مهرماه لغایت سیزدهم آبان ماه  به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش (صندوق رفاه دانشجویان ) مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایید.

 

  • دانشجویان متقاضی وام ضروری عادی باید ۱۲ماه از شروع تحصیلشان گذشته باشد .
  • تاریخ ثبت درخواست به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
  • دانشجویان جهت اطلاع از سایر وامهای ضروری به پورتال ثبت وام یا اداره رفاه دانشجویان دانشکده مراجعه نمایند.

      تذکر : ثبت معدل ترم قبل و کل واحد گذرانده دقیق الزامی میباشد و در صورت مغایرت با آموزش وام به آنها تعلق نمیگیرد .