حضور دکتر عبدالهی در انجمن علمی سرطان در تهران

دکتر احمد عبدالهی رئیس دانشکده علوم پزشکی گراش و فوق تخصص جراحی سرطان به عنوان سخنران در انجمن علمی سرطان های زنان ایران حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی با توجه به دعوت نامه دبیر علمی انجمن علمی سرطان های زنان از دکتر احمد عبدالهی ، وی روز پنج شنبه ۴ مهرماه در تالار همایش بیمارستان پارس تهران در این انجمن با عنوان “Advanced Ovarian Cancer”با موضوع “cytoreductive surgery of ovarian cancer” به سخنرانی پرداخت.