ثبت خوابگاه‌ ترم مهر ۹۸ برای تمامی دانشجویان الزامیست

اداره امور خوابگاه‌های دانشکده علوم پزشکی گراش در اطلاعیه ای اعلام کرد: ثبت خوابگاه‌ترم مهر ۹۸ برای تمامی دانشجویان الزامیست.

در این اطلاعیه آمده است:

دانشجویان جهت ثبت درخواست خوابگاه به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش (صندوق رفاه دانشجویان) مراجعه نمایند. و پس از ورود با شماره دانشجویی و کدملی از منوی ثبت درخواست خوابگاه، درخواست خود را ثبت نمایند.

مهلت ثبت درخواست:۲۳/شهریور/ ۱۳۹۸ الی ۰۵/مهر/۱۳۹۸

دانشجویانی که درخواست خود را ثبت نکنند خوابگاه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

دانشجویانی که تعهد محضری تحویل نداده‌اند خوابگاه به آنها تعلق نمی‌گیرد.