تودیع و معارفه رییس دانشکده پیراپزشکی و پرستاری و مدیرفناوری اطلاعات

تودیع و معارفه رییس دانشکده پیراپزشکی و پرستاری و مدیر فناوری اطلاعات علوم پزشکی صبح امروز در جلسه هیات رییسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه با اهدا لوح سپاس از خدمات دکتر حکیمه اکبری در زمان تصدی سرپرستی دانشکده پیراپزشکی و پرستاری و نیز از خدمات ، تلاش ها و پیگیری های مهندس سید ذبیح اله فاضلی مدیر فناوری اطلاعات علوم پزشکی تقدیر و حکم سرپرستی دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری به دکتر محمد جعفری و حکم سرپرستی فناوری اطلاعات به مهندس جعفر یوسفی اعطا شد.

دکتر احمد عبدالهی رییس دانشکده علوم پزشکی گراش با بیان اینکه جابجایی ها در هر سیستمی دلیل بر کم کاری و یا عدم توانایی افراد نیست گفت:« در هر سازمان جابجایی ها با نظر رییس دستگاه و بر اساس بررسی مسائل موجود و با هدف بهبود عملکرد صورت می گیرد و دلیلی بر عدم توانایی افراد نیست و بی شک این افراد در پست های بعدی میتوانند منشا موفقیت های دیگری باشند.»

در این جلسه از عبدالمهدی قنبری کارشناس فناوری اطلاعات نیز به پاس پیگیری بیانیه گام دوم انقلاب(ابلاغیه مقام معظم رهبری) در دانشکده علوم پزشکی تقدیر شد.