آغاز پایش و ارتقاء سلامت کارکنان مجموعه علوم پزشکی گراش

به اطلاع کلیه ی پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل در مجموعه علوم پزشکی گراش می رساند در راستای پایش و ارتقاء سلامت کارکنان، از روز یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۷  آزمایشات طب کار بصورت کاملا “رایگان” انجام خواهد شد.

با توجه به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و ثبت اطلاعات در سامانه کارمند و ارزشیابی سالانه، انجام کلیه معاینات و آزمایشات مربوطه”الزامی” بوده که در فاز اول آن کارکنان ستاد دانشکده و پیراپزشکی گراش بایستی طبق جدول زمانبندی جهت دریافت خدمات مراجعه نمایند.