اعطای دو نوع تسهیلات به پرسنل مجموعه علوم پزشکی

شورای رفاهی دانشکده در نظر دارد دو نوع تسهیلات به پرسنل مجموعه علوم پزشکی اعطاء نماید.

 ۱)  ۲۰ فقره تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی با کارمزد چهاردرصد بین واحد ها به شرح ذیل توزیع می شود:  (بیمارستان ۱۳ فقره – ستاد دانشکده ۴ فقره – مرکز بهداشت ۳  فقره)             

شرایط تسهیلات: مدت ۲۴ ماه با کارمزد ۴% بدون نیاز به چک و سفته و تنها با یک ضامن

۲)  ۳۰ فقره تسهیلات مرابحه ۳۰میلیون تومانی با کارمزد ۱۸% سهم هر واحد (بیمارستان ۱۹فقره- دانشکده ۶ فقره – مرکز بهداشت ۵ فقره)

شرایط تسهیلات: مدت ۳۶ماه با کارمزد ۱۸% و ۱% آبونمان بدون نیاز به چک و سفته و با یک ضامن

لذا متقاضیان جهت ثبت نام به رابط رفاهی خود مراجعه نمایند.

 

توضیحات : 

  •  مدیران و اعضای هیات علمی مشمول استفاده از تسهیلات ۵۰میلیون ریالی نمی باشند.
  • اولویت وام ۵۰ میلیون ریالی با کارکنان پایه حقوقی پایین می باشد.
  • کلیه پرسنل اعم از رسمی- پیمانی- قراردادی- شرکتی و طرحی می توانند از تسهیلات استفاده نمایند.
  • در صورت ثبت نام بیش از سهمیه هر واحد قرعه کشی خواهد شد.
  •  وام ۳۰ میلیون تومانی شامل همه پرسنل می‌شود.

        مهم : – مهلت ثبت نام تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

  • مهلت استفاده از تسهیلات حداکثر تا ۲۵ مردادماه می باشد که در صورت عدم مراجعه به بانک افراد ذخیره جایگزین خواهند شد.