زمان و مکان گروه سوم مصاحبه دعوت شدگان آزمون استخدام شرکتی دانشکده علوم پزشکی گراش

به اطلاع کلیه دعوت‌شدگان به مصاحبه آزمون استخدام شرکتی دانشکده علوم پزشکی گراش می‌رساند طبق فایل زیر، در تاریخ مشخص شده جهت مصاحبه با در دست داشتن مدارک اعلام شده در فایل PDF در دانشکده علوم پزشکی گراش حضور داشته باشند.

 

زمان و مکان مصاحبه دعوت شدگان آزمون استخدامی