آمار نهایی تعداد افراد سنجش شده در “طرح ملی کنترل فشار خون”

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش آمار نهایی تعداد افراد سنجش شده در “طرح ملی کنترل فشار خون “در شهرستان گراش را اعلام کرد:

بر اساس برنامه ریزی و پیش بینی وزارت بهداشت بر ای دانشگاهها  که تخمین زده می شد ۵۰% افراد در این طرح شرکت خواهند کرد ، گروه هدف ( افراد بالای ۳۰ سال و …) برای شهرستان گراش حدود ۱۲۰۰۰ نفر می بایست سنجش می شدند.

اما آمار استقبال بیشتر مردم را از این طرح نشان میدهد:

در گراش ۱۶/۳۷۲ نفر در طرح ملی کنترل فشار خون شرکت کرده اند.

تعداد افراد سنجش شده در سامانه سیب: ۱۰/۴۲۶ نفر

تعداد افراد سنجش شده در سامانه سلامت (ایستگاهها): ۵/۹۴۶ نفر

جمعا: ۱۶/۳۷۲ نفر (۱۳۴%)