اسامی و تصاویر دانشجویان ممتاز سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی، معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش ، اسامی ممتازین سال تحصیلی ۹۷-۹۶ رشته های مختلف را اعلام کرد.