چهارمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی برگزار شد

 چهارمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال ۹۷،  صبح امروز در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان گراش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، در این کارگروه که با حضور معاون فرماندار، رئیس  و معاونین دانشکده علوم پزشکی  ، رئیس بیمارستان  ، روسا و کارشناسان سایر ادارت برگزار شد ،  مصوبات کارگروه قبل به دقت پیگیری  و موارد اجرا نشده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و جهت عملیاتی شدن آنها برنامه ریزی های لازم انجام شد.
سپس با توجه به روز جهانی غذا(۱۶اکتبر) جلسه با محوریت شعار جهانی هفته غذا(جهان بدون گرسنگی تا ۲۰۳۰) و با موضوع تغییر و اصلاح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقای سلامت و  ارائه پیشنهادات و توصیه های سازمان جهانی غذا در خصوص شیوه حفاظت از منابع طبیعی موجود ادامه پیدا کرد.
 در پایان جلسه  معاون فرماندار خواستار پیگیری جدی تمامی ادارات در خصوص مصوبات پیشین و ارائه فعالیت های انجام شده در جلسه آتی این کارگروه شدند.