شرایط جدید بیمه تکمیلی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی ، شرایط جدید برای ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان اعلام شد.

عبدالهادی زائری مدیر پشتیبانی رفاهی علوم پزشکی گراش درباره شرایط جدید بیمه تکمیلی گفت:« ثبت نام بیمه تکمیلی برای تمامی پرسنل (متاهل و مجرد ) (به جز نیروهای شرکتی ) بدون محدودیت است. زائری افزود:« در صورتی که کارمند علوم پزشکی بخواهد تمام افراد خانواده را نیز بیمه کند ، ۵۰% از هزینه آن را معادل طرح یک از محل بودجه رفاهی دانشکده پرداخت خواهد شد و هیچ محدودیتی برای تعداد اعضای خانواده وجود ندارد.»

زائری در ادامه گفت:«  در این شرایط اگر یک نفر هم بخواهد بیمه شود (مجرد یا متاهل) می بایست ۵۰% هزینه را خودش پرداخت نماید و ۵۰% باقیمانده از بودجه رفاهی پرداخت می گردد.» 

کارکنان جهت ثبت نام می توانند با مراحعه به سایت علوم پزشکی گراش، سامانه کارمند،(کادر استفاده از خدمات الکترونیک کارمند) نسبت به خواندن شرایط و ثبت نام اقدام نمایند.