جلسه آشنایی با شرح وظایف کمیسیون ماده ۲۰ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ، جلسه آشنایی با شرح وظایف کمیسیون ماده ۲۰ و صدور پروانه ها برگزار شد.

دکتر سید جواد محقق معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش درباره ی این کمیسیون گفت:« کمیسیون ماده ۲۰ زیر نظر معاونت درمان فعالیت هایی همچون نظارت بر سیاست های درمانی، مجوز و نظارت بر بر راه اندازی بخش های جدید درمانی ، موافقت کلی  جهت صدور پروانه فیزیکی موسسات درمانی در بخش های خصوصی همچون درمانگاههای شبانه روزی، درمانگاههای تک تخصصی، مراکز مشاوره پرستاری، آمبولانس های خصوصی و.. انجام می دهد.»

وی افزود:« واحد صدور پروانه یکی از واحدهای کمیسیون ماده ۲۰ است که متقاضی برای راه اندازی مراکز مذکور برای اخذ پروانه درخواست خود را در سامانه بارگزاری میکند و کمیسیون ماده ۲۰ موافقت کلی را اعلام می کند و سپس واحد صدور پروانه نسبت به مجوز و صدور پروانه اقدام می نماید.»

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی درباره اعضائ این کمیسیون نیز گفت:« رییس دانشکده، معاون درمان، رییس نظام پزشکی و تعدادی از پزشکان و کادر درمانی عضو این کمیسیون هستند.»

گفتنی است روز چهارشنبه هجدهم مهرماه اولین جلسه آشنایی با شرح وظایف کمیسیون ماده ۲۰ و صدور پروانه ها  در مرکز پیشگیری از سرطان شهرستان گراش برگزار شد.