جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی، جلسه معارفه ی دانشجویان جدیدالورود با مسوولین دانشکده و دبیران و مسوولین کانونها و تشکل های دانشجویی برگزار شد.

در این جلسه که سه شنبه،  هفدهم مهرماه در سالن دفاعیه علوم پزشکی گراش برگزار شد، دکتر محمد جعفری معاون اموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، دکتر حکیمه اکبری رییس دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری، حجه الاسلام برفر مدیر فرهنگسرای نهاد رهبری ، دبیر کمیته انضباطی و مدیر حراست علوم پزشکی  ضمن بیان قوانین و مقررات حوزه های مختلف، دانشجویان را به تحصیل مجدانه  و نیز  به رعایت  قوانین و مقررات و  آیین نامه ها توصیه کردند.

دبیران و مسوولین کانونها و تشکل های دانشجویی فرهنگی نیز در این جلسه به تشریح برنامه های خود پرداختند و از دانشجویان جهت عضویت در کانونها و تشکل ها دعوت کردند.