جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی جلسه شورای فرهنگی با حضور دکتر احمد عبدالهی رییس دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر محمد جعفری معاون اموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، دکتر حکیمه اکبری رییس دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری، حجه الاسلام برفر مسوول فرهنگسرای نهاد رهبری و علیرضا دانشور مدیر دانشجویی فرهنگی برگزار شد، دبیران کانون ها و تشکل ها به تشریح خلاصه ای از فعالیت ها و مشکلات تشکل خود پرداختند و برنامه های خود را در سال تحصیلی جاری ارائه دادند.
همچنین گفتنی است دکتر حکیمه اکبری رییس دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی و علی رضا دانشور مدیریت فرهنگی دانشکده نیز نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود هر چه بیشتر فعالیت های فرهنگی ارائه دادند.