تودیع و معارفه رییس کلینیک MMT

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی گراش، مراسم تودیع ومعارفه رییس کلینیک MMT (اداره درمان سوء مصرف مخدر) برگزار شد.

در این برنامه که با حضور دکتر سیدجواد محقق معاون درمان، دکتر محمد رادفر رییس بیمارستان و مجتبی راستی مدیر بیمارستان برگزار شد، تودیع مسعود خواجه زاده و معارفه احمدحقیقی به عنوان رییس کلینیک برگزار و از خدمات مسعود خواجه زاده در زمان تصدی این مسوولیت تقدیر و حکم مسوولیت احمد حقیقی اعطا شد.

خواجه زاده در حال حاضر مشاور رییس و معاون امور اجتماعی دانشکده علوم پزشکی گراش است.