واکسن آنفولانزا جهت پرسنل ستاد علوم پزشکی و دانشجویان

نظر به کنترل و پیشگیری از بیماری آنفولانزا و با توجه به تامین واکسن آنفولانزا، جهت پرسنل ستاد علوم پزشکی و دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی کارکنان و دانشجویان مذکور میتوانند از تاریخ ۱۴ مهرماه با همراه  داشتن کارت  پرسنلی و کارت دانشجویی به واحد های واکسیناسیون بیمارستان، مرکز خدمات جامع سلامت محمد رسول الله (ص) یا پایگاه خدمات جامع سلامت علی بن ابیطالب علی (ع) مراجعه نمایند.

شایان ذکر است تامین واکسن صرفاً جهت خود پرسنل ستاد و دانشجویان بوده و جابجایی واکسن یا هرگونه اقدام دیگر ممنوع می باشد. 

در بخش دانشجویی  اولویت با دانشجویان کارآموز در واحد های بهداشتی درمانی می باشد.