اطلاعیه: لزوم درخواست مجوز ادامه تحصیل برای پرسنل علوم پزشکی

با توجه به فعال شدن بخش درخواست مجوز ادامه تحصیل در سامانه مهندسی مشاغل وزارت بهداشت (مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری)خواهشمند است دستور فرمائید به کلیه کارکنان آن مرکز اطلاع رسانی کافی و کامل انجام پذیرد که تا قبل از انتخاب رشته تحصیلی جهت ثبت نام در دانشگاهها از طریق مراجعه به سامانه مذکور از شرایط احراز پست اطمینان حاصل فرمایئد بدیهی است از سال آینده درخواستهای احتساب مدرک تحصیلی کارکنان که کد پیگیری سامانه مذکور را نداشته باشد در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل قابل بررسی نخواهد بود درضمن آدرس سامانه مذکور به شرح ذیل می باشد :

 

http://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD/