معرفی کارشناسان

کارشناس نرم افزار و اینترنت


مهندس مسلم محمدی

 • سمت: کارشناس نرم‌افزار و اینترنت
 • مدرک تحصیلی: مهندسی تکتولوژی نرم‌افزار کامپیوتر
 • پست الکترونیک: info@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار:  ۹ الی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۱  داخلی ۲۱۰
moamadi-moslem

کارشناس فناوری اطلاعات


مهندس عبدالمهدی قنبری

 • سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
 • مدرک تحصیلی: مهندسی نرم افزار
 • پست الکترونیک: network@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار: ۹ الی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۱   داخلی ۲۱۰
 ۲۵۰۰۰۳۴۴۵۳

کارشناس آمار و فناوری اطلاعات


مهندس طیبه قوامی

 • سمت: کارشناس آمار و فناوری اطلاعات
 • مدرک تحصیلی: مهندسی نرم افزار کامپیوتر
 • پست الکترونیک: amar@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار :   ۹ الی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۱  داخلی ۲۱۱
 qavami_t

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x