اداره اعتبارات

مسئول اداره اعتبارات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

علیرضا فتحی
سمت : مسئول اداره اعتبارات

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: mali@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۰۸

 

 fathi

 

 

اداره و اعتبارات:

درخواست ودریافت تنخواه گردان حسابداری در ابتدای سال درخواست وجه بودجه برنامه ای بصورت ماهیانه از معاونت هزینه وخزانه معین استان پرداخت تنخواه گردان به واحدهای تحت پوشش دانشکده به نسبت تخصیص اعتبار بصورت ماهیانه برای بودجه ومقطعی وموردی در زمان دریافت تخصیص برای اعتبارات ابلاغی وردیف ها کنترل وثبت ردیف عمومی مانده وجوه مصرف نشده وسایر منابع واخواهی ورفع اشکال اسناد هزینه واحدهای تحت پوشش دانشکده از نظراعتباری و کنترل کردن هزینه هابا دفتر اعتبارات واحد ها کنترل و هماهنگی از نظر صحت اعتبارتخصیص هزینه با اداره دفتر داری بصورت ماهیانه پیگیری وکنترل اعتبارات ردیف ها با وزارت بهداشت ودرمان پیگیری جهت دریافت وجوه تخصیص داده شده از خزانه داری در پایان سال تهیه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات در پایان سال.

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x