اداره اموال

مسئول اداره اموال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

مرتضی جعفرزاده

سمت : مسئول اداره اموال

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

تلفن داخلی: ۲۰۸

 

 0092105-884d2

 

اموال :

۱٫بررسی و بایگانی صورتحساب‌های رسیده و فرستاده دارائی‌های ثابت واحدهای تابعه دانشکده

۲٫بررسی حساب دارائی‌های ثابت و استهلاک انباشته دارائی‎های ثابت طبق نرم افزار نظام نوین مالی واحدهای تابعه دانشکده

۳٫بررسی تراز عملیاتی دارائی‌های ثابت و استهلاک انباشته واحدهای تابعه دانشکده

۴٫بررسی و مغایرت‌گیری دارائی‌های ثابت طبق کارت اموال با تراز حسابداری طبق نرم افزار نظام نوین مالی واحدهای تابعه دانشکده

۵٫اعمال نظارت بر هر گونه تحویل و تحول دارائی‌های ثابت بین امنای اموال دانشکده

۶٫نظارت و بررسی به هرگونه جابجایی(تغییر مکان) و فروش دارائی‌های ثابت به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات

۷٫بررسی و گزارش گیری هزینه استهلاک دارائی‌های ثابت واحدهای تابعه دانشکده

۸٫شناسایی و اصلاح کدهای مصرفی و اموالی که به اشتباه در نرم افزار نظام نوین مالی تعریف گردیده است

۹٫راهنمایی و رفع مشکلات امنای اموال در زمینه نرم افزار نظام نوین مالی و مکاتبات اداری

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x