اداره دفترداری

مسئول اداره دفترداری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

مرتضی جعفرزاده

سمت : مسئول اداره دفترداری

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

تلفن داخلی: ۲۰۸

 

 0092105-884d2

 

دفترداری :
۱٫تهیه و تنظیم صورتهای مالی دانشکده و صورت های مالی اساسی به انضمام یادداشتهای همراه
۲٫ثبت و تحریر اسناد بودجه ای و پرداخت تنخواه به واحد های تابعه
۳٫بررسی تراز عملیاتی دانشکده و واحد های تابعه
۴٫آموزش نحوه ثبت اسناد و راهنمایی واحد های تابعه و همکاران ستاد در زمینه ثبت و گزارش های سیستم نظام نوین مالی
۵٫تهیه گزارش های مورد نیاز مدیریت از حسابهای ستاد و واحد
۶٫تحریر کلیه اسناد مالی دانشکده و واحدهای تابعه در دفاتر قانونی حسابداری مطابق با استانداردها
۷٫تهیه و تنظیم گزارشات مالی و تراز عملیاتی ماهانه و سالیانه و ارسال به خزانه و دیوان محاسبات عمومی کشور
۸٫صدور چک کلیه اسناد مالی و مسئولیت و نظارت بر بایگانی اسناد مالی
۹٫راهنمایی و رفع مشکل ستاد و واحد های تابعه در زمینه نرم افزار نظام نوین مالی و انجام مکاتبات
۱۰٫بررسی حساب رابط اعتبارات ستاد و واحدهای تابعه به تفکیک منابع اعتباری ،برنامه و …
۱۱٫تهیه صورت مغایرت بانکی از تمامی حساب های دانشگاه

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x