گروه سلامت محیط و حرفه‌ای

گروه سلامت محیط و حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

مهندس علیرضا مساح

سمت : گروه سلامت محیط و حرفه‌ای

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

پست الکترونیکی:

تلفن: ۰۷۱۵۲۴۵۱۰۳۴

تلفن داخلی: ۲۱۳

 

 masah

شرح وظایف :

۱٫ کنترل بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛

۲٫ کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه؛

۳٫ کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛

۴٫ کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعمل های مربوطه؛

۵٫ اجرای طرح یکنواخت سازی ماده ۱۳ مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها؛

۶٫ معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛

۷٫ بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهدکودکها؛

۸٫ بازدید از استخرهای شنا و حمام های سونا؛

۹٫ بازدید از آزمایشگاهها، مراکز بهداشتی درمانی، مطب ها و بیمارستان از نظر وضعیت بهداشت محیط؛

۱۰٫ بازدید از پارکها، ورزشگاه ها، ترمینال و تشکیل پرونده بهداشتی و اعلام به سازمانها و مسئولین ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛

۱۱٫ بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛

۱۲٫ رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی؛

۱۳٫ سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمک های ید دار و ارسال به آزمایشگاه؛

۱۴٫ مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانون های آلوده و برآورد میزان سم مورد نیاز با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری؛

۱۵٫ اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛

۱۶٫ شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارها طبق دستورالعمل های مربوطه؛

۱۷٫ بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعمل ها مربوطه؛

۱۸٫ بازدید از جایگاه های پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛

۱۹٫ کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندان جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها؛

۲۰٫ شرکت در طرح های ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی؛

۲۱٫ آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیت های روزمره به طور چهره به چهره؛

۲۲٫ آموزش بهداشت دانشجویان در مقاطع پزشکی و پیراپزشکی؛

۲۳٫ نظارت بر دفع بهداشتی زباله

۲۴٫ نظارت بر فعالیت های آموزشگاه های صنوف؛

۲۵٫ اجرای پروژه شهر سالم؛

۲۶٫ راهنمایی و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم؛

۲۷٫ اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی؛

۲۸٫ کنترل و نظارت بر استخرهای شنا؛

۲۹٫ جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب و … و تکمیل فرم های مربوطه؛

۳۰٫ تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط؛

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x