اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی

شرح وظابف :

1- هماهنگی و نظارت و هدایت در طراحی و تدوین برنامه های تأمین سلامت در حوادث شامل :

    الف- ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

     ب- مراقبت و درمان مصدومین و حادثه دیدگان

     ج- ارائه خدمات بهداشتی به حادثه دیدگان در حوادث

     د- پدافند غیر عامل دانشکده علوم پزشکی و واحدهای بهداشتی و درمانی

     ه- استقرار سامانه مدیریت بحران در مراکز بهداشتی و درمانی ( HICS )

2- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی فراخور نیازها و شرایط موجود در منطقه و جمعیت تحت پوشش و نظارت و ارزشیابی مستمر آن

3 – رعایت موازین قانونی و دقت عمل در چهارچوب مقررات دولت و سیاستگذاری های کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

4- مشارکت دادن کارکنان و مدیران در فرایند تصمیم سازی و تشویق کار گروهی برای تصمیم گیری

5- زمینه سازی برای مستند نمودن فعالیت ها و تدوین و انتقال تجربیات مدیریتی به مدیران جایگزین

6- سازماندهی واحدهای تابعه و مدیریت در انتخاب افراد متخصص در پست های سازمانی مربوطه

7- نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت مسئولیت و توجه به نقش اصلاحات در مواقع ضروری و بازخورد از سیستم

8- پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع و مشتریان درونی و بیرونی سازمان

9- توجه دقیق به اعتبارات و منابع مالی و سرمایه ای سازمان و صرفه جویی خردمندانه به منظور کاهش هزینه ها و بهره وری بیشتر از امکانات و ایجاد ظرفیتهای جدید

10- تلاش در جهت ارتقاء دانش یا بینش و مهارت های شغلی و حرفه ای و توسعه آگاهی های عمومی کارکنان

11- خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

12- تلاش در جهت افزایش بهره وری و بهبود ارتقاء کیفیت خدمات سلامتی

13- توجه جدی به پژوهش و تحقیق و تشویق و ترغیب کارکنان به انجام تحقیق در رفع مشکلات حوزه عملکردی

14- تفویض اختیار به مدیران و کارکنان تحت سرپرستی در حدود وظایف تعریف شده

15- زمینه سازی جهت استاندارد نمودن فعالیت ها و اصلاح و بهینه سازی سیستم ها و روش های ارائه خدمات

16- جلب هماهنگی های بین بخشی مؤثر در سطح سلامت جامعه و برقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x