آرشیو
آغاز تزریق دُز چهارم واکسن افراد ٧٠ سال به بالا

28 اردیبهشت 1401

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش :

آغاز تزریق دُز چهارم واکسن افراد ٧٠ سال به بالا

27 اردیبهشت 1401

سرپرست اداره حقوقی دانشکده علوم پزشکی گراش:

"نشست مدیران حقوقی کلان منطقه ۵ کشور" ، در گراش برگزار می شود

بررسی مشکلات حوزه بهداشت و درمان اَرد

26 اردیبهشت 1401

با حضور رییس دانشکده انجام شد:

بررسی مشکلات حوزه بهداشت و درمان اَرد

تجلیل از ماماهای نمونه در جشن ماما

21 اردیبهشت 1401

در گراش برگزار شد

تجلیل از ماماهای نمونه در جشن ماما

تفاهم نامه ساخت اورژانس ١١۵ خلیلی با خیّر گراشی منعقد شد

12 اردیبهشت 1401

معاون توسعه دانشکده گراش:

تفاهم نامه ساخت اورژانس ١١۵ خلیلی با خیّر گراشی منعقد شد

از کارکنان مشاغل و خدمات کارگری تقدیر شد

11 اردیبهشت 1401

بمناسبت روز جهانی کارگر

از کارکنان مشاغل و خدمات کارگری تقدیر شد