شرح وظایف روابط عمومی

۱- جمع آوري و گزارش نويسي كليه اخبار و رويدادهاي واحد مربوطه و ارسال آن به روابط عمومي طبق جداول فوري هفتگي و ماهانه براساس اهميت و فوريت عناوين

۲- گردآوري و گزارش آمار و عملكرد فعاليتهاي واحدهاي تحت پوشش و ارسال آن به روابط عمومي پس از تدوين و تلخيص

۳- انعكاس برنامه هاي در دست اقدام واحد مربوطه به روابط عمومي قبل از انجام برنامه

۴- انجام ماموريت هاي محوله از سوي روابط عمومي در واحد مربوطه همچون اطلاع رساني برخي موضوعات مورد نظر روابط عمومي در بين كاركنان واحد مربوطه و ساير موارد مشابه

۵- هماهنگي قبلي با روابط عمومي و اخذ مجوز در خصوص هرگونه ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي از قبيل ارسال خبر يا اطلاعيه به مطبوعات ، خبرگزاري ها و صدا و سيما و يا برگزاري مصاحبه ها و كنفرانسهاي مطبوعاتي مشابه

۶- كمك در ايجاد و تسهيل ارتباط بين كاركنان با یکدیگر، كاركنان با مديريت و سازمان با ساير مخاطبين

۷- ارائه گزارش عملكرد فعاليتهاي خويش حداقل هر سه ماه يك بار به صورت خلاصه به روابط عمومي مركزي

۸- تلاش در جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي روابط عمومي شركت در دوره هاي آموزشي مربوطه

۹- تلاش در جهت تثبيت جايگاه و فعال سازي روابط عمومي واحد مربوطه

۱۰- هماهنگي جهت بازديدها و سفرهاي رياست محترم دانشگاه و مسئولين روابط عمومي به واحد مربوطه و تهيه گزارش و ارسال آن

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x