مدیر غذا و دارو

مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دکتر هدی موغلی

سمت : مدیر غذا و دارو

مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک : drug@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶

داخلی: ۲۰۱