قابل توجه همکاران محترم ورزش دوست

قابل توجه همکاران محترم ورزش دوست: روزهای شنبه هر هفته ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۳ سالن ورزشی مجموعه آبشار اندیشه در اختیار پرسنل مجموعه علوم پزشکی می باشد لذا از همکاران محترم دعوت بعمل می آید.