نمايشگاه ترويج زايمان طبيعي برگزار مي شود

به گزارش روابط عمومي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گراش، نمايشگاه ترويج زايمان طبيعي در بيمارستان اميرالمومنين علي(ع) گراش برگزار ميگردد.

در اين نمايشگاه كه روز سه شنبه 21 بهمن ماه 93 در بيمارستان اميرالمومنين علي (ع) گراش جنب زايشگاه برگزار مي گردد، بروشورها و كتابچه هاي آموزشي ترويج زايمان طبيعي در بين مادران باردار توزيع مي گردد.

مسوول زايشگاه بيمارستان اميرالمومنين در اين باره افزود: خدماتي كه به مادران باردار در اين نمايشگاه ارائه خواهد شد شامل: انجام ويزيت هاي روتين دوران بارداري(گرفتن قد. وزن، شنيدن صداي قلب جنين، گرفتن فشار خون و…)، پاسخ به سوالات خانمهاي باردار در خصوص روش هاي كاهش درد زايمان و آموزش ورزش هاي دوران بارداري خواهد بود.

اين نمايشگاه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر روز سه شنبه  ادامه خواهد داشت و تمامي مادران باردار مي توانند از اين نمايشگاه ديدن و از خدمات آن استفاده نمايند.