مرکز بهداشت شهرستان گراش

شبکه بهداشت و درمان از سال ۱۳۸۹ همزمان با استقلال شهرستان گراش و مستقر شدن ادارات مختلف در شهرستان؛ مشغول به فعالیت گشت که از ابتدای راه اندازی تاکنون دکتر محمدنبی محمدی عهده دار مسئولیت ریاست شبکه بهداشت و درمان بوده اند و از سال ۱۳۹۲ با شروع به کار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،  شبکه بهداشت و درمان نیز به معاونت بهداشتی ارتقاء یافت.

 این معاونت با ۲ مرکز بهداشتی درمانی شهری، ۲ پایگاه بهداشت شهری، ۲ مرکز بهداشتی درمانی روستایی و ۷ خانه بهداشت فعال مشغول به ارائه خدمات می باشد.

ردیف نام واحد شماره تماس
۱ معاونت بهداشتی ۰۷۱۵۲۴۴۵۲۲۳
۲ مرکز بهداشتی درمانی شهری محمد رسول الله(ص) ۰۷۱۵۲۴۴۱۵۸۸
۳ پایگاه بهداشتی درمانی ضمیمه مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول الله(ص) ۰۷۱۵۲۴۴۲۲۲۴
۴ پایگاه بهداشتی درمانی ضمیمه مرکز بهداشتی درمانی علی ابن ابی طالب ۰۷۱۵۲۴۴۱۰۳۳
۵ مرکز بهداشتی درمانی روستایی ارد ۰۷۱۵۲۴۹۲۳۰۰
۶ مرکز بهداشتی درمانی روستایی فداغ ۰۷۱۵۲۴۸۲۴۴۰
۷ خانه بهداشت ارد یک ۰۷۱۵۲۴۹۲۲۵۲
۸ خانه بهداشت ارد دو ۰۷۱۵۲۴۹۲۹۹۹
۹ خانه بهداشت آغصه ۰۷۱۵۲۴۹۰۱۲۲
۱۰ خانه بهداشت زینل آباد ۰۷۱۵۲۴۹۱۰۷۶
۱۱ خانه بهداشت فداغ ۰۷۱۵۲۴۸۲۷۴۷
۱۲ خانه بهداشت لب اشکن
۱۳ خانه بهداشت خلیلی ۰۷۱۵۲۴۸۸۲۳۲

[wpdiscuz_comments]
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x