گراش در وضعیت قرمز قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، بر اساس بروز رسانی برنامه ی ماسک، شهرستان گراش در وضعیت قرمز قرار گرفت.
 
به رغم ترخیص های دیروز، با احتساب پذیرش بیماران جدید، در حال حاضر ١٧ بیمار در بخش تنفس بستری هستند.