تزریق واکسن کرونا به جانبازان، بیماران صعب العلاج و بیماران خاص

 واکسن کرونا به جانبازان، بیماران صعب العلاج و بیماران خاص تزریق شد.
 
به گزارش روابط عمومی به نقل از دکتر سیدجواد محقق معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش، در مرحله اول، با دریافت ٢۴ سهمیه واکسن کرونا برای بیماران صعب العلاج و بیماران خاص، امروز، دوز اول واکسن کرونا به این بیماران تزریق شد.
 
دکتر محقق افزود: « انتخاب و تزریق واکسن به این بیماران بر اساس اولویت بندی است و با دریافت مراحل بعدی واکسن بصورت گام به گام دیگر بیماران صعب العلاج و خاص که در مجموعه بیماران خاص دارای پرونده هستند واکسینه می شوند. روزهای گذشته نیز به ٣٠ نفر از جانبازان شهرستان واکسن کرونا تزریق شد. تزریق واکسن کرونا به گروه های مختلف بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت است و به صورت گام به گام در تمام دانشگاه ها اجرا می شود. »