بخش تنفس بیمارستان شلوغ تر از روز قبل

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، با پذیرش بیماران جدید، تعداد بیماران بستری در بخش تنفس به ١۶ نفر رسید.
 
با توجه به افزایش بیماران بستری بومی، احتمال تغییر در وضعیت رنگبندی شهرستان از نارنجی به «قرمز» و بازگشت محدودیت های کرونایی وجود دارد.
 
ضمن توصیه اکید به «رعایت پروتکل های بهداشتی» ، و «جدی گرفتن این بیماری خطرناک» ، در صورت بروز علائم، سریعا برای انجام تست کرونا به مرکز خدمات جامع سلامت سعادت واقع در مسکن مهر مراجعه نمایید. افرادی که تست آنها در روزهای قبل مثبت اعلام شده، قرنطینه خانگی را رعایت و تحت هیچ شرایطی ( به جز در زمان تشدید علائم و نیاز به مراجعه به پزشک) از قرنطینه خارج نشوند.
 
در مرکز خدمات جامع سلامت سعادت، در دو شیفت صبح و عصر، تست کرونا انجام می شود.