آمار کرونای شهرستان گراش (۱۶ فروردین)

افزایش بیماران بستری به ١٣ نفر ،  ٢۵ بیمار جدید شناسایی شدند و  هیچ مورد جدیدی از کرونای انگلیسی گزارش نشده است.
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی، بر اساس اعلام آزمایشگاه کرونا دانشکده علوم پزشکی( روز گذشته) از تست های ارسالی، ٢۵ بیمار جدید شناسایی شدند. تعداد بیماران بستری در بخش تنفس نیز به ١٣ نفر افزایش یافته است و تعدادی از بیماران نیز منتظر نمونه گیری و جواب هستند.
 
در روزهای گذشته ٧ مورد نیز از کرونای انگلیسی در توابع شهرستان شناسایی شد و هیچ مورد جدیدی از این ویروس جهش یافته در گراش گزارش نشده است.