تست کرونا برای مسافرین«پرواز القطریه»

مسافرینی که با « پرواز القطریه » قصد مسافرت به کشور قطر دارند می توانند در آزمایشگاه کرونا دانشکده علوم پزشکی گراش تست بدهند.
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، با توجه به اخذ مجوز انجام تست کرونا برای شرکت هواپیمایی القطریه ( قطر ایرویز)، مسافرینی که قصد مسافرت با این شرکت هواپیمایی به کشور قطر را دارند می توانند با مراجعه به آزمایشگاه کرونا دانشکده علوم پزشکی گراش، تست کرونا بدهند.
 
این آزمایشگاه همه روزه (به غیر از روزهای جمعه) از ساعت ٨ تا ١۴ از مسافرین تست می گیرد.