واکسیناسیون کرونا در گراش آغاز شد + فیلم

اولین واکسن کرونا، به پزشک و پرستاران ICU کرونا مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) گراش،  تزریق شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، دکتر سیدجواد محقق معاون درمان دانشکده علوم پزشکی در این باره گفت: « با دریافت اولین مرحله از واکسن های کرونا در گراش، امروز شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۰ نفر از پرستاران بخش ICU کرونا بخش اورژانس بیمارستان گراش با تزریق واکسن، در برابر این ویروس واکسینه می شوند.»

 

وی افزود: « مرحله دوم تزریق واکسن به این افراد، ۲۱ روز بعد انجام خواهد شد.» معاون درمان افزود: « با دریافت مراحل بعدی واکسن، بر اساس اولویت های اعلامی وزارت بهداشت ،پرستاران دیگر بخش ها نیز واکسینه می شوند. »

 

دکتر محقق با بیان اینکه در روزهای اخیر تعداد مبتلایان و بستری های بخش تنفس در حال افزایش است گفت: « از امروز شهرستان گراش در وضعیت زرد قرار گرفت و این به دلیل عدم رعایت پروتکل ها ست و ما از همه ی مردم تقاضا داریم برای مهار موج چهار کرونا، تمامی پروتکل ها را رعایت کنند.»