بهبود تاب آوری جسمی روانی از منظر طب ایرانی

با شیوع بیماری کووید ۱۹ ، کادر درمان کشور بویژه در بیمارستان ها دچار چالش های جسمی روانی پرشمار و گوناگونی بوده و هستند که رفته رفته می تواند موجب خستگی، افسردگی و کاهش کارآمدی نیروی حرفه ای در نظام سلامت شود.

 

بنابراین پشتیبانی از سلامت جسمی ، ذهنی و عاطفی کادر درمان از نظر اخلاقی و حرفه ای واجب است.

برای دریافت راهنمای کاربردی بهبود تاب آوری جسمی روانی از منظر طب ایرانی ، اینجا کلیک کنید.